Information om Covid-19

Jeg er underlagt det gennerelle påbud fra Sundhedsstyrelsen om at sundhedsvæsenet skal fortsætte sin aktivitet og under betrykkende forhold. Hvis du eller I er syge eller har symptomer på COVID-19 må I ikke møde op i klinikken. Kontakt mig, hvis I ønsker konsultationen omlagt til telefon eller video. Læs mere her