Udredning og behandling

Udsigt over Århusbugten

Udredning og behandling:

Jeg har arbejdet 23 år med børne- og ungdomspsykiatri og har bred erfaring med udredning og behandling af:

  • depression
  • angst
  • personlighedsforstyrrelser
  • spiseforstyrrelser
  • ADHD
  • ADD
  • autismespekter forstyrrelser
  • Tourettes syndrom
  • OCD

En del af disse vanskeligheder kan føre til, at det vil være svært at komme i skole. Jeg vil eventuelt kunne tage hjem til jer og starte forløbet der, hvis det er nødvendigt. Det afhænger selvfølglig af afstanden til jeres hjem.

Henvisning

Du vil ikke behøve en henvisning for at opstarte udredning og behandling hos mig, da jeg ikke har et ydernummer. Der kræves kun en kontakt til mig og gensidig aftale, for at vi kan starte op. 

(Se under betaling for at blive klogere på muligheder for at stifte til sygesikringsgruppe 2)

Overordnet:

I min udredning og behandling vil jeg altid have fokus på at give dig og de vigtige mennesker i dit liv de bedst mulige forudsætninger for at kunne forstå de udfordringer I kommer med, og de konsekvenser der følger med. I alle behandlingsforløb vil der indgå samtaleforløb, der hjælper såvel den enkelte, som jer som familie med at håndtere de udfordringer I lever med.

Graden hvormed forældre inddrages er forskellig og hænger naturligt sammen med din alder, men i langt de fleste tilfælde er dine forældre dem, der er tættest på dig, har kendt dig længst og som vil gøre hvad de kan, for at du skal få det bedre. Derfor vil de oftest være en vigtig del af processen.

Udredning:

Udredning er den del af processen, hvor vi finder ud af hvilke kompetencer du har, hvilke udfordringer du kommer med, og hvordan vi skal forstå dem. Det vil tage typisk 3-6 gange, og nogen gange vil jeg bede om, at I medbringer udtalelse fra f.eks. skole eller lignende, for at få alle perspektiver med. Ved førstegangssamtale vil det være vigtigt, at begge dine forældre er med udover dig, da vi her starter en proces, der involverer hele din familie.

Terapeutisk behandling, psykoedukation og vejledning:

Individuelt og i familie:

Det er forskelligt, hvad hver enkelt har brug for, og hvad der giver mening. Psykoedukation er altid en del af det, jeg tilbyder. Det betyder undervisning i det, der er vanskeligt for dig, så du og dine forældre får forståelse af det, der er svært for dig. Her fokuserer vi på reaktionsmønstre og udfordringer, samt hvordan I som familie kan støtte hinanden på en konstruktiv måde.

Når et barn eller ung i en familie har det svært, kan man nemt komme ud i fastlåste, uhensigtmæssige mønstre, som der er brug for hjælp og ideer til at bryde. Tit vil jeg benytte en kombination af psykoterapi, psykoedukation og vejledning, alt efter jeres behov. Det vil nogen gange være individuelt med dig og andre gange sammen med dine forældre. Det vil vi i fællesskab aftale.

Medicinsk behandling

Vurdering af behov for opstart på behandling:

Det er vigtigt, at der altid er forsøgt andre relevante tiltag før der tænkes i medicinsk behandling. Lige så vigtigt er det, at medicinen altid tænkes ind, som en støtte til anden indsats, da den aldrig vil være tilstrækkelig alene.

Medicinsk behandling er en fælles beslutning og er udelukkende understøttende til anden indsats så som terapi, samtaler og relevante tiltag i hverdagen. Medicin er nogen gange en vigtig og nødvendig hjælp til at få overskud til videre udvikling. Jeg vil løbende vurdere behov for medicinsk behandling, og sammen med jer lægge plan for det, hvis det bliver relevant.

Hjælp til ned- eller udtrapning af medicin:

Der kan være, at du allerede får medicin efter et tidligere forløb og ønsker en vurdering af den dosis du får. Den vurdering kan du få her hos mig. Hvis vi sammen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt med nedtrapning eller udtrapning af den medicin du tager, vil du kunne få støtte til det her i klinikken. Her vil jeg kunne hjælpe dig til at lægge en fornuftig plan, som sikrer dig i sådan en proces. Vi vil sammen kortlægge, hvad du skal være opmærksom på under vejs, og du vil blive fulgt her i klinikken med regelmæssige samtaler. Det er vigtigt du ved, at det være let og ubesværet, men at det i andre tilfælde kan være langvarigt og hårdt arbejde at tappe ned i dosis. Det afhænger både af den type medicin du tager, og hvordan dit system reagerer.

Netværks indsats:

Det vil tit være relevant at holde netværksmøder med deltagelse af dem, der er omkring dig i din hverdag og har betydning for den indsats, du har brug for. Det kan være nogen fra din skole, så som lærere og skolepsykolog. Det kan også være en sagsbehandler fra kommunen eller andre vigtige personer. Sådanne møder er jeg gerne med til at arrangere og deltage i.