Jeg tilbyder

Klinikhunden Malou

Overordnet er mit fokus at igangsætte processer, der øger gensidig forståelse, for det der sker i relationer mellem mennesker. Gennem forståelsen bliver det muligt at møde hinanden konstruktivt, og sammen skabe forandringer og udvikling.

Ved at holde cursoren over “Jeg tilbyder” vil de forskellige tilbud i klinikken komme frem.