Udredning og behandling

Priser og betaling:

Betalingsmåde:

Jeg sender en faktura efter hver gang til jeres email, og der betales ved bankoverførsel til konto 6771 6196132 efter hver konsultation.

Hvordan du eventuelt kan få dækket en del af udgifterne:

Klinikken er privat. Det betyder, at jeg ikke har overenskomst med sygesikringen, dvs at jeg ikke har et ydernummer.

Du behøver ikke en henvisning fra din egen læge eller andre, men kan kontakte mig direkte. Til gengæld skal du selv betale efter hver konsultation eller ydelse i forbindelse med netværksmøder. Der er flere forskellige måder at betale på, med og uden refusion. 

Man kan:

  • Vælge at flytte barnet/den unge til sygesikringsgruppe 2. Barnet/den unge kan få tilskud gennem sygesikringens gruppe 2 fra det fyldte 4. år til og med det 17. år. Ved at skifte til sygesikrings gruppe 2, vil du få næsten hele udgiften refunderet.
  • Betale det hele selv med omtrent samme priser som ovenfor uden refusion.
  • Få udgiften dækket gennem en sundhedsforsikring. Kontakt dit eller din arbejdsplads forsikringsselskab for at høre, hvordan du er dækket.
  • Få dækket udgiften af kommunen. Dette er kun i specielle tilfælde.
  • Endvidere vil du i nogle tilfælde kunne få tilskud fra sygesikringen ”Danmark”, der er en privat forsikring.

Vær opmærksom på at den offentlige sygesikring og sygesikringen Danmark er 2 forskellige ting.

Priser:

Priserne i klinikken følger takstkortet, der er fremkommet efter overenskomsten mellem speciallægerne og den offentlige sygesikring. Ud over ydelsen på takstkortet, tillægges der en egenbetaling på 840 kr ved første samtale på 1 1/2 time, herefter 420 kr pr. konsultation på 50 min. eller ved deltagelse i netværksmøder og 210 kr ved 30 min. medicinkontrol. Der er ikke egenbetaling ved mail- eller telefonkontakter. Du kan søge på “takskort børne- og ungdomspsykiatri”, der viser priser for de forskellige ydelser. Betaler du selv, vil prisen stort set følge samme takster + egenbetalingen.

Sygesikringsgruppe 2 patienter betaler kun 420 kr pr. gang. Resten refunderes.

Selvbetalere i sygesikringsgruppe 1 betaler 4500 kr for førstegangssamtale, 2100 kr for efterfølgende gange og 1050 kr for skriftlige erklæringer som feks afsluttende epikrise. Priserne revideres 2 gange årligt i april og oktober og følger de overenskomstmæssige ydelser.

Skift af sygesikringsgruppe:

Det er kun barnet/den unge, der skal skifte sygesikringsgruppe. Skifter barnet eller den unge til sygesikringsgruppe 2, er det en god ide at snakke med jeres praktiserende læge først, for at sikre at barnet/den unge forsat kan komme der. Det er som regel ikke noget problem, da de praktiserende læger forstår jeres behov for hjælp, men jeres barn har ikke automatisk ret til at komme hos jeres praktiserende læge på samme måde, når i skifter sygesikringsgruppe.

I skal være opmærksomme på, at der skal betales ved alle typer speciallæger barnet bliver undersøgt eller behandlet af, men at en stor del af beløbet refunderes. Dette gælder også praktiserende læger og vagtlæger.

Man skifter sygesikringsgruppe på Borger.dk. På nedenstående link kan I læse mere om det at skifte sygesikringsgruppe og samme sted kan man skifte sygesikringsgruppe. Der kan tage op til 14 dage.

Link til Borger.dk

Hvor lang tid varer en konsultation:

Første samtale tager ca. 90 min. og de efterfølgende konsultationer ca. 50 min. med mindre vi aftaler noget andet. Det kunne feks være, hvis vi sammen bestemmer, at det giver mening at hele familien skal være med en af gangene. Så vil jeg sætte mere tid af.