Supervision og undervisning

Forår i Fløjstrup Skov

Supervision og undervisning af fagprofessionelle:

Jeg tilbyder gerne supervision til institutioner, der arbejder med børn og unge med alvorlige vanskeligheder, med eller uden psykiatriske diagnoser. Det er en opgave jeg trives med, og som jeg føler er meget meningsfuld. I min måde at supervisere på indgår fokuseret undervisning som en naturlig del. Når jeg hører, der er noget fagligt, der har brug for at blive tydeliggjort, vil jeg gennemgå det som en del af supervisionen.

Jeg tilbyder derudover samtaler og vurderinger af børn eller unge på den pågældende institution. Den præcise form, der er brug for hos jer, vil vi aftale på et møde inden opstart.

Undervisning på feks temadage eller lignenede med fokus på psykiatriske diagnoser, udredning og behandlingsmuligheder, herunder medicinsk behandling, vil også kunne aftales.

Nogle børn og unge har udfordringer på mange forskellige områder og kan være ramt både af en vanskelig opvækst, psykiske følger, sociale udfordringer og psykiatriske problemstillinger. For at kunne sætte sig ind i hvad disse børn og unge har brug for, må man forstå og beskrive hvert enkelt område, men se det i en helhed. Det er kernen i min supervision.

For mig er det helt centralt at møde børn og unge med hele den mange-vinklede historie de bringer med sig. Kun gennem forståelsen af den større sammenhæng omkring barnet eller den unge, bliver det muligt, at give dem den rigtige og virksomme støtte.